Programming

Parent category for each programming lanugage and anything realted to it.

PikaCloud Logo

PikaCloud News – PikaNote v.0.1.0 ALPHA released!

In this, not very long post, I am happy to announce that I release first ALPHA PikaNote build of version 0.1.0 to my server and it is accessible under following URL and repository with source code is accessible under following URL. Deployment details I deployed PikaNote to my own server using Docker and Portainer to …

PikaCloud News – PikaNote v.0.1.0 ALPHA released! Read More »

PikaCloud Logo

A web system of mine – a few words about Pika Core

This post is about Pika Core – a core of Pika Cloud web system. Pika Core consists of few components: Storage browser, REST API, User Authorization Provider, Admin panel. Little bit of Pika Core’s history Pika Core’s inital name was FMS. This shorthand stands for File Management System. For instance, I wanted it to serve …

A web system of mine – a few words about Pika Core Read More »

Kurs Java #3: Klasy i metody [PL]

Wprowadzenie W 2. części kursu wyjaśniłem w sposób ogólny pojęcie obiektowości oraz podałem przykłady na to jak to wygląda w Javie, wyłożyłem terminologię i pojęcia dotyczące tego paradygmatu. Zastanawiasz się Czytelniku zapewne jak tworzyć taki obiekt “samemu”. Czym jest klasa, a czym metoda? Klasa to wydzielona część programu, która jest definicją dla obiektów oraz dla ich …

Kurs Java #3: Klasy i metody [PL] Read More »