Kurs Java #3: Klasy i metody [PL]

Wprowadzenie W 2. części kursu wyjaśniłem w sposób ogólny pojęcie obiektowości oraz podałem przykłady na to jak to wygląda w Javie, wyłożyłem terminologię i pojęcia dotyczące tego paradygmatu. Zastanawiasz się Czytelniku zapewne jak tworzyć taki obiekt “samemu”. Czym jest klasa, a czym metoda? Klasa to wydzielona część programu, która jest definicją dla obiektów oraz dla ich …

Kurs Java #3: Klasy i metody [PL] Read More »