Month: July 2017

Kurs Java #2: Obiektowość i zmienne [PL]

Czym jest obiektowść? Obiektowość to jeden z paradygmatów obsługiwanych przez Javę( wyjaśnienie pojęcia paradygmat: Kurs Java #1). Najważniejszym pojęciem dotyczącym tego paradygmatu jest pojęcie “obiektu”. Tutaj należy wyjaśnić sobie czym jest obiekt. Obiekt to pewien wyodrębniony element rzeczywistości, istotny dla danego kontekstu, który może, ale nie musi posiadać jakieś typowe dla siebie lub dla całej …

Kurs Java #2: Obiektowość i zmienne [PL] Read More »

Kurs Java #1: Wprowadzenie [PL]

Na wstępie Tworzę ten kurs, ponieważ ludzie często szukają dobrych, ale darmowych kursów dotyczących programowania w języku Java. Takich kursów jest dość mało, a jesli nawet są to często są w nich błędy merytoryczne, które powodują, że młodzi “adepci” programowania robią błędy lub mylą pojęcia. Zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z osób …

Kurs Java #1: Wprowadzenie [PL] Read More »